0
0 / 50

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/50 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vilken faktor är viktigast vid både finbearbetning och grovbearbetning?

 • Produkten av den ________ kraftkomponenten och skärhastigheten bestämmer effektbehovet

 • Vad är kc11?

 • När skärhastigheten ökar…

 • Vilket påstående är sant?

 • Vad kan man göra om ett verktyg vibrerar i ingrepp?

 • Varför är korrekt spånbrytning viktigt?

 • Om skärdjupet är 25 gånger större än matningen i stål i en svarvoperation...

 • Vilka skärparametrar måste tas i beaktning för att åstadkomma en bra spånkontroll?

 • När skärdata väljs, vilken parameter ska maximeras först?

 • Om matningen i stål ökas kommer livslängden att?

 • Vilken är den ideala vägen att transportera bort värme från skärzonen?

 • Varför är fasförslitning den önskade förslitningsmekanismen?

 • När skärdjupet ökas…

 • Ranka de tre skärparametrarna i ordning över hur de påverkar livslängden.

 • Vad är första steget för att förebygga skärbrott?

 • En kontinuerlig (lång) spåna genererar värme och tryck på skäret. Vilken förslitningsmekanism skapar detta framförallt?

 • Löseggsbildning uppstår när material från spånan fastnar på skäreggen. Hur motverkar man detta?

 • Fasförslitning orsakas vanligen av…

 • Strålförslitning orsakas vanligen av…

 • Ett sätt att avhjälpa urflisning kan vara att byta till en _______ skärsort

 • Rockwell, Vickers och _______ är tre hårdhetsprovningsmetoder

 • Vilket material har en hög deformationshärdningstendens?

 • Vilket legeringselement är tillsatt i rostfritt stål för att öka korrosionsbeständigheten?

 • Vilket av följande är inte ett sorts gjutjärn

 • Vilket skärmaterial skulle kunna användas för bearbetning av härdade material

 • Cementerad hårdmetall är huvudsakligen tillverkat av ett antal olika karbider med _______ som bindemedel?

 • När skärhastigheter väljs för bearb. i rostfritt behövs uppmärksamhet till balanserad förslit. Acceptabel förslit. är...

 • För att uppnå en god produktionsekonomi…

 • Vad är fördelen med en 90° skäreggsvinkel på ett svarvverktyg?

 • Vad är effekten av ett ökat verktygsöverhäng? (L/D förhållande)?

 • Vad är spånbrytarens uppgift?

 • Vilken spånform vill vi ha vid svarvning i stål?

 • Ibland används skär med spånbrytargeometri på kortspånande gråjärnsmaterial

 • När ska ett skär med slätskärsgeometri användas för en kopiersvarvningsoperation?

 • Vilket påstående är riktigt gällande förbättrad ytfinish

 • Vilket påstående är sant?

 • Hur kan du få de minsta skärkrafterna i en svarvoperation?

 • Vad är en god regel att följa vid val av nosradie?

 • För en svarvoperation, hur kan den maximala matningen (f) vara, relaterad till nosradien på skäret

 • För en svarvoperation, vad är det rekommenderade minsta skärdjupet (ap) för att bibehålla god spånkontroll?

 • Det maximala skärdjupet för ett skär bestämms av…

 • Hur förändras skärhastigheten när detaljens diameter minskar i en längdsvarvningsoperation med konstant varvtal?

 • Hur kommer spåntjockleken att variera med olika ställvinklar vid en och samma matning?

 • Hur undviker man spånbrytningsproblem i en svarvoperation?

 • Vilken är den vanligaste typen av förslitning när ett arbetsstycke har en hård yta (hårt skinn)?

 • Vad är löseggsbildning?

 • En för snabb fasförslitning uppstår, vilket är det första steget för att lösa detta problem?

 • Vilken är den vanligaste orsaken till plastisk deformation?

 • För att få ett temperaturbeständigare skär skall man välja ett…