0
0 / 29
Foto av Not So Dusty / CC BY

Bonus message

 • Vem är författaren till : "Minute on Indian Education?" (1835)

 • Vem är författaren till "Home and Exile"? (2001)

 • Vem är författaren till "Imperialism of Language: English A Language for the World?" (1993)

 • Vem är författaren till "English in an Indian literary langauge"? (1983)

 • Vem är författaren till "Imagined communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism"? (2003)

 • Vem är författaren till "A Dream Deferred: Fifty Years of Caribbean Migration to Britain"? (1998)

 • Vem är författaren till "England My England"? (1941)

 • Vem är författaren till "Postcolonial Melancholia"? (2004)

 • Vem är författaren till "Celluloid Indians: Native Americans and Film"? (1999)

 • Vem är författaren till "This is what it means to say Pheonix, Arizona"?

 • Vem är författaren till "Myth and the Production of History"? (1986)

 • Vem är författaren till "Ain't I a Woman"? (1851)

 • Vem är författaren till "Incidents in the Life of a Slave Girl"? (1861)

 • Vem är författaren till "Racism and Feminism"? (2007)

 • Vem är författaren till "Legacy of Colonialism"? (2002)

 • Vilken text har Salman Rushdie skrivit?

 • Vilken text har Bell Hooks skrivit?

 • Vilken text har Richard Slotkin skrivit?

 • Vilken text har Chinua Achebe skrivit?

 • Vilken text har Ngugi Wa Thiongo skrivit?

 • Vilken text har Benedict Anderson skrivit?

 • Vilken text har Jacquelyn Kilpatrick skrivit?

 • Vilken text har Harriet Jacobs skrivit?

 • Vilken text har Bigelow & Anderson skrivit?

 • Vilken text har Paul Gilroy skrivit?

 • Vilken text har George Orwell skrivit?

 • Vilken text har Sojourner Truth skrivit?

 • Vilken text har Thomas Macaulay skrivit?

 • Vilken text har Sherman Alexie skrivit?