0
0 / 14

Bonus message

 • principer som designern använder för att hjälpa deras tänkande när de utformar för användarupplevelsen.

 • en rad utvärderingar som involverar användaren

 • design av interaktiva produkter för att hjälpa människor kommunicera och interagera i sin vardag och yrkesliv

 • använd­arens intryck, förstå­else och reaktion på en produkt.

 • en metod att värdera olika aspekter av en interaktiv produkt och användarupplevelsen.

 • att involvera användare under utvecklingen.

 • Tydligt specificera mått och övriga krav som ställs på en produkt eller tjänst.

 • Undersöka en befintlig situation, inte till att föreställa sig nya produkter.

 • en modell som används vid utveckling av tex. en produkt

 • en tänkt utveckling av en händelsekedja som sträcker sig en längre bit in i framtiden

 • en avancerad beskrivning av hur ett system är organiserat och fungerar

 • utvärdera människor i deras naturliga miljöer

 • En utvärderingsmetod där man tillämpar kunskap hos typiska användare – ofta med vägledning av heuristik – för att identi

 • När man uppdagar problem under användartestning, åtgärdar man dem och sedan utför man fler tester och observationer för