0
0 / 28

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/28 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • EU står för...

 • Sverige blev medlem i EU detta år...

 • Detta var en anledning till att EU bildades.

 • Land som inte var med och bildade EU.

 • Hur många medlemsländer har EU innan Storbritannien lämnar?

 • Vad kallas Storbritanniens utträde ur EU?

 • Vilket alternativ är inte en av EU:s fyra friheter?

 • Vad gör inte kommissionen?

 • Hur fördelas platserna i kommissionen?

 • Vad är inte ett krav för att få bli medlem i EU?

 • Vad kallas ett land som har börjat förhandla om medlemskap?

 • Beslutar i EU genom kvalificerad majoritet eller enhällighet.

 • Vad krävs för ministerrådets kvalificerade majoritet?

 • Vad stämmer inte om EU-parlamentet?

 • Vilket land har flest platser i EU-parlamentet?

 • Vad gör revisionsrätten?

 • Tvister mellan länder eller mellan medborgare och företag behandlas av...

 • Hur ofta är det val till EU-parlamentet?

 • Måste förordningar följas av alla länder?

 • En bestämmelse där målet måste uppnås men länderna själva väljer hur de ska nå dit...

 • Är det bara ministerrådet som fattar beslut?

 • Hur väljs ministerrådet?

 • Handeln är tullfri inom EU...

 • I vissa beslut måste ministerrådet vara enhälligt, alltså att alla står bakom beslutet...

 • Många av ministerrådets beslut kan stoppas av parlamentet...

 • Ministerrådets beslut kan stoppas om...

 • Kommissionen kan avsättas av...

 • Antalet ledamöter i EU-parlamentet är...