0
0 / 7

Bonus message

 • Foto av arriba / CC BY

  Gäller GDPR för privat hantering av personuppgifter?

 • Foto av Svetoslav Nikolov / CC BY-SA

  Vem är personuppgiftsansvarig?

 • Foto av hans-jürgen2013 / CC BY-SA

  Kan en anställd ekonom samtycka till att vara med i en reklambroschyr för företaget?

 • Foto av katerha / CC BY

  Är en uppgift om hälsa en "särskild kategori" av personuppgift?

 • Foto av Got Credit / CC BY

  Hur länge får vi behålla våra personuppgifter?

 • Foto av Mr Moss / CC BY

  Hur lång tid har vi på oss att lämna ut ett registerutdrag?

 • Foto av Kelly Sue / CC BY-SA

  Hur lång tid har vi på oss att rapportera en incident till Datainspektionen?