0
0 / 4

Bonus message

  • vem är kristendomens grundare?

  • vad är buddhismens mål?

  • islams antal?!!!!

  • Buddhismens mål