0
0 / 6

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/6 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • VAD ÄR LAYOUT

  • Vad är en förbindningsschema

  • VAD ÖR I-O LISTA?

  • Manöverkrets

  • Vad är apparatlista?

  • Vad är en kretsschema'?