0
0 / 4

Bonus message

  • Ett rovdjur är ett djur som äter andra djur. Vilket av dessa är ett rovdjur?

  • Vad kallades vikingarnas båtar?

  • Vilken grupp här nedanför innehåller endast kräldjur?

  • Vilken är den bästa källan till vitaminer och mineraler?