0
0 / 6
Foto av goddess of chocolate / CC BY

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/6 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vad betyder BBIC?

  • BBIC tar sin utgångspunkt i....

  • Syftet med BBIC är bl.a....

  • BBIC syftar också till att....

  • Varför är systematisk uppföljning viktigt?

  • Vilket land har BBIC hämtat inspiration ifrån?