0
0 / 17
Foto av Risager / CC BY-SA

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/17 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Hur ofta ska en ny bil besiktigas?

 • Hur ofta ska en bil som varit i bruk i 5 år besiktigas?

 • Är bilägaren tvungen att försäkra bilen?

 • Hur ska ett ägarbyte av bil ske?

 • Hur tar man reda på vilket lufttryck däcken ska ha?

 • Vilken av följande vätskor är frätande?

 • Hur ska man handla om kontrollampan för motorolja börjar lysa?

 • Vilken eller vilka vätskor bör fyllas på vid kall motor?

 • När behövs särskild skyddsanordning för barn?

 • Hur lång måste en person som sitter vid inkopplad krockkudde vara?

 • Finns det något tillfälle då barn som normalt sätt behöver extra skyddsanordning kan åka utan i en vanlig bils baksäte?

 • Vilken är den maximala tillåtna bredden för bil och last?

 • Hur mycket får lasten maximalt skjuta ut från bilens sidor?

 • När behöver last utskjutande framåt markeras?

 • När behöver last som skjuter ut bakåt markeras?

 • Hur ska lasten märkas?

 • Vad är nödvändigt vid bogsering?