0
0 / 8

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/8 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vilken är den viktigaste behandlingen vid en anafylaktisk chock?

  • Vilken körkortskombination krävs för att framföra Chevroletambulans?

  • Vilken är den vanligaste orsaken till hjärtstopp?

  • Hur många ambulansstationer (inklusive satelitstationer) finns i Region Uppsala?

  • Vilka är de klassiska symtomen på en intoxikation med opioider?

  • Vad väger dockan på båren vid anställningstesterna?

  • Vad kan en patient som suttit fastklämd (tex i en bil) en längre tid och sedan tagits loss drabbas av?

  • Inom vilket tidsperiod får ambulanspersonalen i Region Uppsala följa upp sina patienter i Cosmic patientjournal?