0
0 / 3

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/3 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vid portering av nummer kan vi ge en frimånad, men när ska vi?

  • Hur lång tid tar en portering?

  • Vilket av alternativen nedan måste vi säkerhetsställa med kund vid portering?