0
0 / 11

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/11 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Hur många jobbar på enheten för samhälle och kulturmiljö (inkl chefen)?

 • Hur mycket el gör ett hushåll (4 pers) av med/år i villa med direktverkande el för uppvärmning?

 • Vad drar mest hushållsel i en lägenhet?

 • Bilen, Biffen och Bostaden - vad mer är viktigt för våra utsläpp och resursanvändning?

 • Hur många brödskivor kan du rosta med 1 kWh?

 • Hur stor andel av elen på Gotland kommer från vindkraft?

 • Hur mycket mer el går åt till uppvärmning av en villa om utomhustemperaturen minskar 1 grad?

 • Vad kallas WWF:s kampanj där alla ska släcka lamporna en timme för klimatfrågan?

 • Hur mycket drar en LED-lampa i jämförelse med en vanlig glödlampa?

 • Hur mycket el sparar du om du tvättar på 40 grader jämfört med 60 grader?

 • Vad heter det investeringsstöd som kan sökas från Naturvårdsverket, som Länsstyrelsen också jobbar med?