0
0 / 40

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/40 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vad är en bisektris?

 • Vilken kropp/figur beskrivs såhär? "En plan sluten kurva, vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt."

 • Ett område som begränsas av en cirkelbåge & radierna till bågens ändpunkter.

 • Ett område som begränsas av en cirkelbåge & kordan mellan bågens ändpunkter.

 • Vad är deskriptiv statistik?

 • En kropp som begränsas av en mantelyta och två plana, parallella och kongruenta ytor, basytorna.

 • Vad är en diagonal?

 • En regelbunden polyeder som består av 12 kongruenta femhörningar till sidoytor, 30 kanter och 20 hörn.

 • Alla sträckor mellan basytan och spetsen (och som tillsammans bildar mantelytan) i en kon kallas...

 • En polyeder där alla sidoytor består av regelbundna, 6 plana kongruenta kvadrater till sidoytor, 12 kanter och 8 hörn.

 • Där två sidoytor möts i en 3D-kropp.

 • Polyeder där alla sidoytor består av 20 plana kongruenta liksidiga trianglar till sidoytor, 30 kanter, 12 hörn.

 • Där tre kanter möts i en 3D-kropp.

 • Kropp som begränsas av en plan basyta och en spets, samt alla sträckor (generatriser) mellan basytan och spetsen.

 • Ett objekt bevarar sin vikt/längd/area/volym även om objektet förändras/förflyttas utan att något läggs till/tas bort.

 • Två vinklar som tillsammans bildar 90 grader.

 • Kan vara rät eller krökt, obegränsad eller begränsad av en eller flera ändpunkter.

 • En fyrhörning där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta.

 • Alla sträckor i en kon/cylinder mellan basytan och spetsen/basytan bildar..

 • En fysikalisk storhet som anger ett föremåls materiainnehåll.

 • En sträcka mellan ett hörn i en triangel och motstående sidas mittpunkt.

 • Kvalitativ data som inte går att rangordna t.ex. favoritmat och namn.

 • En enkel sluten kurva i ett plan begränsar ett område och längden av kurvan kallas kurvans eller områdets...

 • Två linjer som aldrig kommer skära varandra, utan behåller samma avstånd hela tiden kallas

 • En exakt position i rummet kallas...

 • Vad menas med regelbunden månghörning?

 • Är alla romber också kvadrater?

 • En sträcka som har sina ändpunkter i två hörn som inte ligger i samma sidoyta.

 • En linje som skär en cirkel i två punkter.

 • Fysisk förflyttning av föremål.

 • En del av en linje, som åt ena hållet är begränsad av en ändpunkt, och åt andra hållet obegränsat.

 • En linje som går genom en punkt på cirkeln.

 • Om en parallelltransversal skär en triangel så kommer topptriangeln att vara likformig med den ursprungliga triangeln.

 • Vad kallas vinkelns två strålar?

 • En ska bort (av det vi tagit upp): vilseledande statistik

 • Det som begränsar en kurva kallas...

 • Hur mycket mer rymmer en cylinder än en kon? (samma basarea och höjd)

 • Hur mycket mer rymmer en cylinder än ett klot? (där cirkelns diameter är lika lång som cylinderns diameter och höjd)

 • Vad är inte ett prefix?

 • Vilken av dessa tillhör inte en av de centrala delarna vid konstruktion av ett stapeldiagram?