0
0 / 8

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/8 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vilket av följande samband kallas för Hooke´s lag?

  • Karbonatisering av betong innebär: (2 rätt)

  • Vilka/vilket påståenden om betong är riktiga?

  • Vilka/vilket påståenden är riktiga?

  • Lerbaserade keramiska material karakteriseras av att de är?

  • Vilka/vilket påståenden om trä är riktiga? 2 rätt

  • För att brandklassa konstruktioner används bokstäverna R, E och I. Vilket/ vilka påstående är riktiga? 2 rätt

  • Vilka/vilket påståenden gällande plastmaterial är riktiga?