0
0 / 5

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/5 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vilket datum uppmärksammas Internationella Flickdagen?

  • Vilket år bildades Tjejjouren Skogsrå?

  • Vilket år togs beslutet om att kvinnor skulle få rätt att rösta i Sverige?

  • Vid vilken ålder får de allra flesta sin första mens?

  • Vilken dag kan tjejer och icke-binära chatta med Tjejjouren Skogsrås volontärer?