0
0 / 5

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/5 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Whats the name of the big lake next to Jönköping?

  • Approximately how many people live in Jönköping?

  • Which object is associated with Jönköping?

  • Which member from ABBA originates from Jönköping?

  • How many people of the population in Jönköping are students?