0
0 / 14

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/14 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vad är massmedia?

 • Vilka är massmedias uppgifter?

 • Vad menar man med att massmedia är den tredje statsmakten?

 • Vad innebär public service

 • Vad kallas de reklamfinansierade radio och tv-kanalerna med ett ord?

 • Vad är en lokaltidning?

 • Hur finansieras dags- och kvällstidningar?

 • Varför är det viktigt att ge vissa tidningar presstöd

 • Vad heter grundlagen om pressfrihet

 • Vilken lag gäller för inspelade medier?

 • Varför kan man säga att Internet innehåller massmedia?

 • Vad innebär det att vara källkritisk?

 • Varför kan man säga att mobiltelefonen innehåller flera olika massmedier?

 • Vem får lägga ut texter på internet?