0
0 / 19

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/19 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Bearbetar visuell och spatial information (Baddley)

 • Kortvarig lagringsenhet (Baddley)

 • Bearbetar språklig och verbal, auditiv information. (Baddley)

 • Det kallas minnet man har om fakta

 • Det kallas minnet om personliga saker

 • Vems modell?

 • Vems teori?

 • Vems fyra stadier?

 • Vad är metakognition?

 • Vad kallas en ovanstående studie?

 • Vems cirkel?

 • Egen vilja att lära drivs av vilken motivation?

 • Det man inte vill men gör ändå drivs av vilken motivation?

 • Bedömning av självvärde, dvs vilket värde man fäster vid sina egenskaper, förmågor och beteenden

 • Individens kunskap och föreställningar om sig själv: Idéer, känslor, attityder och förväntningar

 • Vilken anknytningsstil? Förälder eller annan omsorgstagare fungerar som en ”trygg bas” & ”trygg hamn”

 • Vilken anknytningsstil? Barnet begränsar sin känslomässiga kontakt med föräldern av rädsla för att bli avvisad

 • Vilken anknytningsstil? Barnet söker föräldern men är osäker på dennes tillgänglighet & respons

 • Vilken anknytningsstil? Samspel mellan barn & förälder bygger i hög grad på rädsla