0
0 / 18

Bonus message

 • Illiaden och Odyssén skrevs under vilken epok?

 • Sapfo skrev dikter under vilken epok?

 • Vad var typsikt för antiken?

 • Vilken av texterna skrevs under medeltiden?

 • Vilken av dessa skrevs inte under medeltiden?

 • Vad kännetecknar epoken medeltiden?

 • Under vilken epok skrevs Den gudomliga komedin av Dante?

 • Vad var typsikt för renässansen?

 • Vilken av dessa verk skrevs under renässansen?

 • Under vilken epok skrev Sonetter av Shakespeare och Hercules av Stiernhielm?

 • Under vilken epok skrevs Robinson Crusoe och Candide?

 • Vad kännetecknade upplysningen?

 • Under vilken epok handlade litteratur mycket om hur vi människan löste problem och situationer med hjälp av vishet?

 • Vad kännetecknade romantiken?

 • Vilket av verken hör till romantiken?

 • Vad i Den unge Werthers lidande är typiskt för romantiken?

 • I vilken epok skrev Tegnér, Det eviga?

 • I den här epoken ville man skriva om hur livet verkligen var och hur människor levde, om fattigdom och hårt arbete.