{{loader.msg}}

Funk 2

Ange ett namn på dig eller ditt lag.

Demo

Det här är bara en demo så positionen som anges är inte din faktiska plats. Men om du hade varit här och rört dig mot frågornas position hade de öppnats. Här i demoversionen kan du istället klicka på kartan för att byta position.

Klicka på kartan för att simulera din plats samt aktivera kontrollerna. När det sen är på riktigt är det din aktuella position som aktiverar kontrollerna.

Oops!

Det här quizet är inte tillgängligt just nu!

Funk 2

Det ser ut som du har svarat på några frågor redan. Välj om du vill fortsätta där du var eller börja om på nytt.

Oops!

Det här quizet går bara att genomföra en gång. Det ser ut som du redan skickat in svar.

Spara batteri

descr..

Den här frågan är fortfarande låst.
Närma dig frågans position för att öppna den.

{{q.question}}

 • {{a.alt}}

Skicka in

Du har hittat alla kontroller, dags att skicka in ditt resultat!

Du har svarat på alla frågor, dags att skicka in dina svar!

Namn {{form.name.length}} / 60
E-post
Meddelande.. (valfritt)

Ditt resultat är skickat!

 • Funktionsnedsättningar: En funktionsnedsättning innebär en begränsning i en persons fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga.
 • Vanliga funktionsnedsättningar: Exempel på vanliga funktionsnedsättningar inkluderar ADHD, autism och dyslexi.
 • Inkludering och delaktighet: Inkludering handlar om att skapa miljöer där alla kan delta på lika villkor. Den svenska funktionshinderspolitiken syftar till att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.
 • Hjälpmedel och anpassningar: Hjälpmedel som hörselkåpor, timstock, scheman och rullstolar samt anpassningar i skolan kan underlätta för personer med funktionsnedsättningar.
 • Tillgänglighet och universell utformning: Universellt utformade skolor erbjuder anpassningar för alla elever, oavsett funktionsnedsättning.
 • Tillgänglighet regleras av Diskrimineringslagen.
 • Empowerment och personcentrerad vård: Empowerment handlar om att ge personer med funktionsnedsättningar kontroll över sina egna liv och beslut. Personcentrerad vård sätter patientens individuella behov och önskemål i centrum för beslutsfattande och planering.
 • Stroke är en hjärnblödning eller en propp i hjärnan. Symptom på stroke inkluderar domningar eller förlamning i ansiktet, armen eller benet, särskilt på ena sidan av kroppen. Det mest effektiva sättet att behandla en stroke är att snabbt få patienten till sjukhus för strokevård.


{{ checkpointTitle }}

Orientering

Här hittar du en teckenförklaring för symboler och tecken som finns på orienteringskartan.

Underlag från Svenska Orienteringsförbundet

Orientering

För att genomföra denna orientering, börja med att ta dig till startplatsen.

När du kommer tillräckligt nära kommer telefonens GPS känna av att du är på plats och du får information om att orienteringen har startat. Gör sedan samma sak med alla kontroller. Du måste besöka kontrollerna i rätt ordning. När du kommer till målet så avslutas orienteringen och du skickar in ditt resultat.

Nedan har du lite hjälp för att kunna tyda kartan.

Lycka till!


Du svarade rätt på {{correctCount}}/{{questionsAmountText()}} frågor.

 • Fråga {{i+1}}
  {{q.question}}
  Rätt svar: {{getCorrectAnswer(q)}}

Kompass

{{endBannerTitle}}
N E S W

Batteri

Kontakta oss

Namn
E-post
Meddelande

Ogiltig referens

Vänligen kontakta oss om du har frågor angående din betalning.