0
0 / 23

Bonus message

 • Foto av Yair Aronshtam / CC BY-SA

  Ungefär hur många judar finns det i världen och var bor de flesta?

 • Foto av Klearchos Kapoutsis / CC BY

  Vilket språk talar judarna?

 • Foto av zeevveez / CC BY

  Vad kallas judarnas symbol?

 • Foto av Perlitaaxan / CC BY

  Judendomen är...

 • Gud skrivs JHVE (Jahve), men detta får enligt judarna ej läsas högt. Vad säger man istället?

 • Foto av Pablasso / CC BY

  När räknas man som jude?

 • Foto av thirau / CC BY-SA

  Varför flydde alla israeliter (judar) till Kanaans land (Egypten) och vad hände med dem där?

 • Foto av Celsim / CC BY

  Vilka skulle enligt Faraon i Egypten dödas?

 • Foto av xcorex / CC BY

  Vad hette mannen som egentligen var israelit (jude) men som växte upp som prins av Egypten?

 • Foto av Jelling - riget og regenten / CC BY

  Moses befriade till sist israeliterna från slaveriet i Egypten. På 300-talet blev de dock tvungna att fly igen. Varför?

 • Foto av S@ndrine Néel / CC BY

  Vilka är de största riktningarna inom judendom?

 • Foto av Felipe Skroski / CC BY

  Hur många levnadsregler finns det inom judendomen?

 • Foto av elektrollart / CC BY

  Judarna har i många år levt i "diaspora". Vad innebär detta?

 • Foto av FotoArt MB / CC BY-SA

  Chanukka och Pesach är exempel på...

 • Foto av Maria Eklind / CC BY-SA

  Tillåten och otillåten mat kallas inom judendomen:

 • Foto av Pablasso / CC BY

  "Antisemitism" innebär:

 • Foto av BettyNudler / CC BY

  Vilken är judarnas helgdag, d.v.s. sabbat?

 • Foto av Center for Jewish History, NYC / CC BY

  Vad kallas gudstjänsteledaren?

 • Foto av blondinrikard / CC BY

  Vad kallas judarnas heliga byggnad?

 • Foto av MEDIODESCOCIDO / CC BY

  Judarna tror ej att Jesus funnits.

 • Foto av aso_180 / CC BY-SA

  Judarna ser sig själva som ett särskilt utvalt folk som har bättre/närmare kontakt med Gud än andra.

 • Foto av gaelx / CC BY-SA

  När man kommit i puberteten ska ungdomar undervisas i Tora och förväntas ta stort ansvar i församlingen. Detta kallas:

 • Judarnas heliga bok är Tanach och är samma som kristendomens gamla testamente. Vad kallas den viktigaste delen ur denna?