0
0 / 22

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/22 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vad är ett sakrament?

 • Vad är monoteism?

 • Vad är diaspora?

 • Vad betyder Antisemitism?

 • Vad innebär Försoningslära?

 • Vad innebär Islamofobi?

 • Vad är Konfirmation?

 • Vad innebär Arvsynd?

 • Vad är Talmud?

 • Hadith

 • Vad är Sekularisering?

 • Vad är Shabbat?

 • Vad är Apostel?

 • Vad är Hijra?

 • Varför kallas judendom, kristendom och islam för abrahamitiska religioner?

 • Beskriv och jämför de tre abrahamitiska religionernas syn på gud Gud är allsmäktig, skapare, fÖRLÅTANDE BARMHÄRTIG OCH

 • Beskriv och jämför de tre abrahamitiska religionernas syn på människan

 • Vad menas med shia och sunni och vad är skillnaden mellan dem? lever enligt Koranen och följer sådant som Muhammed och

 • Vad var det luther ville reformer i den katolska kyrkan?

 • Vad är skillnaden mellan reformjudendom, ortodox judendom och konservativ judendom?

 • Vilken betydelse kan etnicitet ha för identiteten i judendom, kristendom respektive islam?Kan du se avgörande skillnader

 • Varför var Paulus en så central gestalt i kristendomen?