0
0 / 11

Bonus message

 • Icke förnybara energikällor?

 • Flödresurser?

 • Fondresurser?

 • Förrådsresurser?

 • Neutral pH värde?

 • basisk pH värde?

 • surt pH värde?

 • En tavla som hänger på väggen..

 • En sändare som skickar ut radiovågor...

 • En flaska olivolja...

 • Energiprincipen..