0
0 / 8
Foto av liftarn / CC BY-SA

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/8 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Högst tillåtna bruttovikt på en BK 1väg?

  • Högst tillåtna bruttovikt på en BK2 väg?

  • Högst tillåtna bruttovikt på en BK3 väg?

  • Högst tillåtna bruttovikt på en BK4 väg?

  • Vilket ämne i bilavgaserna kan påverka arvsanlagen, marknära ozon och kan orsaka cancer hos människor?

  • Vilket ämne i bilavgaser bidrar mest till klimatförändringar/växthuseffekten?

  • Vilket ämne i bilavgaser bidrar till markförsurning, övergödning av sjöar och påverkar människans luftvägar?

  • Vilket ämne i bilavgaser försämrar blodets syreupptagningsförmåga?