0
0 / 22
Foto av greger.ravik / CC BY

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/22 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Resurser som människor utvinner ur naturen.delas in i förnybara natur resurser och icke-förnybara natur resurser

 • Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlas / förändrats. Exempelvis skog och olja.

 • Det ekonomiska system där priset på en vara styrs av efterfrågan & utbud.Motsatsen är planekonomi d staten styr ekonomin

 • Den person som förbrukar en vara eller tjänst.

 • företag eller personer som tillverkar varor eller tjänster.

 • Resultatet av utfört arbete. En vara eller tjänst.

 • Färdiga produkter som tillverkats av olika naturresurser.

 • Innebär hela vägen från producent till konsument och innefattar också transporter och leverantörer.

 • Moderna kommunikationer som gjort att världens länder och folk bundit samman och fått mer gemensam ekonomi,kultur,politi

 • Viktiga faktorer som avgör varför företag förlägger sin produktion till ett visst geografiskt område.

 • Anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället.Framför allt av system för transport osv

 • Den person som förbrukar en vara eller tjänst.

 • Företag eller personer som tillverkar varor eller tjänster.

 • Resultatet av utfört arbete. En vara eller tjänst.

 • Innebär hela vägen från producent till konsument och innefattar också transporter och leverantörer.

 • Delar av en större slutprodukt.

 • En process där världens länder och avlägsna områden knutit samman genom moderna kommunikationer och Modern informatek

 • Stora gränslösa företag som vanligtvis har sina huvudkontor i rika länder och sin tillverkning låglöneländer.

 • Innebär att ett företag flyttar delar av, eller hela sin verksamhet till ett annat land. Ofta till länder med lägre löne

 • en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina beho

 • När ett land köper eller tar in varor eller tjänster.

 • När ett land säljer varor eller tjänster till andra länder.