0
0 / 16

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/16 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Dexter (dx)

 • Sinister (sin)

 • Medianplanet

 • Sagittalplan

 • Dorsalplan

 • Transversalplan

 • Lateralis

 • Medialis

 • Doralis

 • Ventralis

 • Kranialis

 • Kaudalis

 • Oralis

 • Aboralis

 • Superficialis

 • Profundus