0
0 / 38

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/38 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Miljöfaktorer som påverkar plantan. Abiotiska faktorer innebär...

 • Miljöfaktorer som påverkar plantan. Biotiska faktorer innebär...

 • Vad är ett habitat?

 • Genom allelopati kan vissa växter påverka konkurrensen. Hur?

 • Våra kulturväxter har ofta en kort groningsvila, medan vilda växter ofta har en lång. Groningsvilan hävs oftast efter...

 • Morfologi innebär...

 • Plantans vegetativa fas i livscykeln innebär...

 • Plantans generativa fas i livscykeln innebär...

 • Ekologi innebär

 • Ekosystem innebär

 • vad är succession?

 • vad är epidermis?

 • En planta "andas" genom

 • Vad är det som skyddar epidermis från uttorkning?

 • Vad skiljer en växtcell från en djurcell?

 • En mitokondries uppgift i cellen är...

 • Cellmembranet fungerar som...

 • I plastiden i cellen sker

 • Ribosom är

 • Respiration i växter kan ske både med och utan syre och innebär...

 • En autotrof växt...

 • En heterotrof organism...

 • Adhesion innebär att vattnet binds till varandra genom vätebindning

 • När vatten adderas till en fast yta kallas det...

 • Vattentransporten i en planta är en passiv process, vilket betyder?

 • Diffusion betyder?

 • Något som är semipermeabelt är

 • Osmos innebär...

 • Växten tar upp vatten genom

 • Turgor innebär

 • Nyslaget gräs torkar fort till en början för att klyvöppningarna är öppna, vad kallas den avdunstning som sker?

 • Växtnäring tas upp som joner ur markvätskan och är en aktiv transport som kräver energi. Hur transporteras det?

 • Växten betalar med väte och koldioxid när de tar upp joner (jonutbyte). Vad stämmer?

 • Rotytans närings- och vattenupptagande ökas genom...

 • Rhizosfären innebär...

 • I rotens närmiljö sker mineralisering. Vad betyder det?

 • Mykorrhizan är en svamp som bland annat trivs med...

 • Luftens kvävgas reduceras till ammonium med hjälp av?