0
0 / 25

Bonus message

 • Fotosyntes =

 • En negativ nettofotosyntes kan innebära att...

 • Solblad har...

 • Skuggblad har

 • Mörkreaktion hos växter betyder att...

 • Växthormoner är budbärare mellan celler och...

 • Auxiner är hormon som...

 • Apikal dominans innebär...

 • Gibberelliner är ett växthormon som...

 • Cytokininer är ett växthormon som...

 • Det finns ett växthormon som påskyndar frukters mognad. Vilket?

 • Fotoperiodism är...

 • Vad är det som styr att ett träd sträcker sug uppåt även om du har planterat det snett?

 • Kortdagsväxter kräver...

 • Vernalisering betyder att...

 • Näringsnivåerna i ett ekosystem kan med andra ord kallas för?

 • En c4-växt...

 • En c3-växt kan tillexempel vara...

 • Vad innebär kompensationspunkten när det handlar om fotosyntes?

 • Vad stämmer?

 • Blomsättning, kärnsättning och kärnfyllnad sker i vilken fas?

 • Mitos är...

 • Meios är...

 • Vilken gröda bildar lätt grönskott?

 • Gröna växter är de enda organismerna som kan omvandla solenergi till kemisk energi. Stämmer det?