0
0 / 26

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/26 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vad innebär "One Company, One Voice"?

 • Vad innebär det att leva och bygga sitt varumärke?

 • Vad ingår i en varumärkesplattform?

 • Vad kallas de två viktigaste sälj- och marknadsföringskanalerna?

 • Vad innebär Sellingbenet?

 • Vad innebär Brandingbenet?

 • Vilka tre värden brukar man säga är viktigast angående kommunikationsinsatser?

 • Vad menas med sälj- och marknadsackord?

 • Varför är det viktigare än någonsin att bygga en hållbar varumärkesplattform?

 • Hur definieras målgrupper?

 • Vad menas med att segmentera sina målgrupper?

 • Ge exempel på några segmenteringsvariabler

 • Vad menas med begreppet att "bygga personas"?

 • Vad är B2B?

 • Vad är B2C?

 • Vilka steg ingår i relationstrappan?

 • Omvärldsanalys och GUDH; Vad driver stora förändringar och utvecklingar idag?

 • Hur gör man en enkel omvärldsanalys?

 • Varför är det viktigt med företags- och kunkurrensanalyser?

 • Vad är grundprincipen kring att mäta och analysera den egna organisationens insatser?

 • Vad innefattar begreppet "affärsnytta"?

 • Vilken är marknadsavdelningens huvuduppgift?

 • Vilken är säljavdelningens huvudsakliga uppgift?

 • Vilken är marknadsavdelningens huvudsakliga uppgift?

 • Varför behövs det kontinuerligt nya marknadsföringsmodeller?

 • Vad ska man vara?