0
0 / 14

Bonus message

 • Hur bråttom man än har så får man inte överskrida Vne, flygplanets maximalt tillåtna fart, vilken är det för SE-VSY?

 • Vilken fart, Vno, får ej överskridas annat än i lugn luft?

 • Klaff är ju bra att ha, men vilka farter är de maximala för klaffläge ett resp. två?

 • Vad är start respektive landningssträckan från ett 50ft hinder vid MTOW och vid havsytans nivå i standardatmosfär.

 • Vilken bränsleförbrukning (liter/tim) har motorn enl. POH vid maximalt kontinuerligt effekt samt vid ekonomisk effekt?

 • Bagageutrymmet i SE-VSY är förhållandevis stort, men hur många kilo får man lasta där som mest?

 • Motorn i VSY är ju av märket ROTAX, men vilken motorbeteckning har den?

 • SE-VSY tillverkas i Tjeckien men i vilken stad?

 • Landning i sidvind kan ju vara lite trixigt men vilken är max utprovad sidvindskomposant enl. POH?

 • Segelflygbogsering är möjlig med SE-VSY, men vad är den maximala vikten för segelflygplanet som ska bogseras upp?

 • En ATS färdplan innehåller ju en del förkortningar och koder, hur benämns SE-VSY som typ i en sådan?

 • Sollefteå flygklubbs första flygplan, SE-VSY, tillverkades redan 1947 men vilket år tillverkades SE-VSY?

 • Om man fyller båda bränsletankarna i SE-VSY, hur många liter har man då ombord?

 • SE-VSY är ju utrustat med en räddningsskärm, utskjutning av skärmen bör dock ske under en viss höjd över marken, vilken?