0
0 / 7

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/7 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • lim x?0 sin x/x =?

  • lim x?0 tan x/x =?

  • lim x?0 ln(x + 1)/x =?

  • lim x?0 e^x - 1 /x =?

  • lim x?0+ x^? * ln x =? ? > 0

  • lim x?? ln x / x^? =? ? > 0

  • lim x?? x^? /a^x =? a > 1