0
0 / 13

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/13 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vandrar/emigrerar snabbt till det infekterade området och påbörjar fagocytos. De dör kort efter. Äter upp celler som kom

 • Få i blodet och nästan bara i vävnaderna, ofta nära slemhinnor. Har mycket granula, som ex histamin, proteaser och spela

 • Långa utskott som bildar nätverk och länk i slemhinnor och hud. Är effektiva antigenpresenterande celltyper.

 • Vita blodkroppar. Kan skräddarsy immunförsvarets reaktioner.

 • Långlivade och finns ute i vävnaden, äter upp bakterier och andra främmande celler.

 • Fullbordar och mognar sin utveckling i benmärgen och tillverkar antikroppar då de aktiveras.

 • Bildas för att känna igen specifika patogener. Mognar i thymus. Skiljer sig från B genom att de har en specifik receptor

 • Stimulerar/bromsar immunförsvaret och kroppens olika immunreaktioner. Bildas vid en infektion, är som en signalsubstans.

 • Främsta uppgift är att döda maskar, flercelliga patogener och andra parasiter. Är få i blodet.

 • Substanser som framkallar en allergisk reaktion

 • Mikroorganismer har tagit sig in och förbi kroppens barriärer och normalflora in i kroppen eller skada skett

 • Uppkommer oftast vid en infektion, området blir svullet, varmt, ömt och pulserande. Dessa tecken är tecken på läknings..

 • Kroppens reaktion på sin egen vävnad, och ser den som främmande eller farlig.