0
0 / 4

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/4 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vilket land garanterar alla ettåringar en förskoleplats?

  • I vilket land är de nationella proven på gymnasiet digitaliserade?

  • Vilket land erbjuder, liksom Sverige, undervisning på minoritetsspråket Romani?

  • Sommarlovets längd varierar stort mellan de olika länderna. Vilket land har längst sommarlov?