0
0 / 4

Bonus message

  • Vilket land garanterar alla ettåringar en förskoleplats?

  • I vilket land är de nationella proven på gymnasiet digitaliserade?

  • Vilket land erbjuder, liksom Sverige, undervisning på minoritetsspråket Romani?

  • Sommarlovets längd varierar stort mellan de olika länderna. Vilket land har längst sommarlov?