0
0 / 14

Bonus message

 • Vad är en kromosom?

 • Vad innebär kromosomPAR?

 • Vad är vanlig celldelning?

 • Vad är reduktionsdelning?

 • Vad är ett dominant anlag?

 • Vad är ett vikande anlag?

 • Vad är ett annat ord för vikande anlag?

 • Vad är ett korsningsschema?

 • Hur många kromosomer och kromosompar har våra celler?

 • Hur många kromosomer har våra könsceller?

 • Vad är det viktigaste som händer under reduktionsdelningen?

 • Vad är det som avgör om den befruktade äggcellen utvecklas till en pojke eller flicka?

 • Vilken kombination av könskromosomerna ger en pojke respektive en flicka?

 • Varför finns det inte någon vetenskaplig grund för att dela in människor i olika raser?