0
0 / 14

Bonus message

 • Vilken epok varade mellan 1830-1860?

 • Vilken epok varade mellan 500f.kr-800e.kr?

 • Vilken epok varade mellan slutet av 1700- till mitten av 1800?

 • Vilken epok varade mellan 1400-1600?

 • Vilken epok varade mellan 1700-1800?

 • Vilken epok varade mellan 1800 till tidigt 1900?

 • Vilken epok varade mellan 500-1500?

 • Vilken känd författare levde under Medeltiden, nämn ett av hans verk.

 • Vilken känd författare levde under Antiken, nämn ett av hans verk.

 • Vilken känd författare levde under Renässansen, nämn ett av hans verk.

 • Vilken känd författare levde under Romantiken, nämn ett av hans verk.

 • Vilken känd författare levde under Modernismen, nämn ett av hans verk.

 • Vilken känd författare levde under Upplysningen, nämn ett av hans verk.

 • Vilken känd författare levde under Realismen, nämn ett av hans verk.