0
0 / 6

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/6 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • På vilja språk har Peabs bostadsrättskolan genomförts på?

  • Med hur många ton har Peab Asfalt, genom ECO-asfalt, minskat sina co2 utsläpp?

  • Peabskolan är Peabs egna gymnasieskola. På vilka orter finns våra två skolor?

  • På vilja språk har Peabs bostadsrättskolan genomförts på?