0
0 / 5

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/5 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • På vilka språk har Peabs bostadsrättsskola genomförts på?

  • Med hur många ton har Peab asfalt, genom ECO-asfalt, minskat sina Co2 utsläpp?

  • Peabskolan är Peabs egna gymnasieskola. På vilka orter finns våra skolor?

  • Vilken miljömärkning använder Peab på alla sina interna bostadsprojekt?

  • Vilket år ska Peab vara klimatneutrala?