0
0 / 5

Bonus message

  • Dessa tre länder ligger i Europa:

  • En stor sport i Europa är:

  • Det här djuret finns i Europa

  • Foto av Kanko* / CC BY

    I vilket land kan man få god pasta?

  • Vilken världsdel är minst?