0
0 / 7

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/7 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vad jobbade Martin Luther med?

  • Vad kunde den som köpt ett avtalsbrev vara säker på enligt katolska kyrkan?

  • Varför var det farligt för Martin Luther att spika upp protester?

  • Vad protesterade Martin Luther mot?

  • Hur uppkom ordet protestanter?

  • Vad kallades de som stannade kvar i katolska kyrkan?

  • Vad tyckte Martin Luther var viktigt för barn?