0
0 / 10

Bonus message

  • När blev Sverige protestantiskt?

  • Vad betyder protestantiskt?

  • Varför lånade Gustav vasa pengar?

  • Vad hände när Sverige blev Protestantiskt?

  • Vem översatte bibeln till svenska?

  • Vad kallas stolen som prästen står i?

  • Vilket språk var tidigare alla sånger och böner på i kyrkan?

  • Varför ville Gustav Vasa göra Sverige protestantisk?

  • Vilka bodde i hospital? som tidigare var kloster

  • Vad blev annorlunda i svenska kyrkor under 1500-talet?