0
0 / 13

Bonus message

 • Vad är mutationer?

 • Vad innebär dominanta sjukdomsanlag?

 • Vad innebär vikande sjukdomsanlag?

 • Vad är könsbundet arv?

 • Om man har anlag för en sjukdom, betyder det att man måste få sjukdomen?

 • Vad (förutom dina gener) påverkar om du får en sjukdom eller inte?

 • Vad är DNA-hybrid-teknik?

 • Vad är genterapi?

 • Vad menas med spontana mutationer?

 • Vilka är exempel på yttre faktorer som kan orsaka mutationer?

 • Vilka är sjukdomar som ärvs könsbundet?

 • Vilken är en kromosomförändring som leder till funktionsnedsättning?

 • Vilka är vanliga modellorganismer i den genetiska forskningen?