0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vilken ört förknippas Enköping med?

  • Vad är Enköping känt för?

  • Vad har Enköping för slogan?

  • Vilket verktyg förknippas med Enköping?

  • Hur många grundskolor har vi i Enköping?

  • Doktor Westerlund är en bekant gestalt i Enköping. Vad hette han i förnamn?

  • Av kommunens 22 förskolor, hur många ligger utanför stadskärnan?

  • Vad är tant Gredelin?

  • Vad heter gymnasiet i Enköping?

  • Alla elever i grundskolan får ta del av, vad då?