0
0 / 13

Bonus message

 • Vad är ordinarie ram-tiden på linjer under 50km?

 • När måste du senast ta rast med körning i OUT-läge?

 • När används OUT-läge inom buss?

 • Hur lång är ordinarie dygnsvila?

 • Hur lång är maximal körtid på en dag?

 • Hur lång är en normal veckovila?

 • Två gånger i veckan kan man förlänga körtiden med hur många timmar?

 • Hur länge får man köra vid nattarbete?

 • Hur lång är en reducerad veckovila som inte får understigas?

 • Hur lång är den maximala körtiden på en vecka enligt arbetstidslagen?

 • Den maximala körtiden under två på varandra följande veckor får vara maximalt?

 • Under två på varandra följande veckor ska du minst ta.....

 • När ska kompensationen senast genomföras vid vid reducerad veckovila?