0
0 / 7

Bonus message

  • Vad är dappled gey

  • Vad är fång

  • Vad är vålt tillbaka

  • Hur många gångarter har en islandshäst

  • Vad är den svåraste gångarten en islandshäst har svårt för

  • Vad har islandshästar vanligast i storlek på tillexempel grimmor

  • Är hästen vild från början