0
0 / 9

Bonus message

  • I vilket land i Afrika är hinduism den största religionen?

  • Ungefär hur många hinduer finns det i hela världen idag?

  • Vad kallas folket som började bli en del av Induskulturen runt 1700 f.Kr.?

  • Ibland visas skaparguden Brahma som en gud med tre huvuden. Vilka två andra gudar tillhör huvudena?

  • I Indien finns det höga berget Meru och inom hinduismen är det heligt eftersom det räknas som...

  • Vilket land i Asien har större andel (i procent) hinduer än i Indien och även i hela världen?

  • Vilket djur betraktas inom hinduismen som en symbol för livet och ges särskilt respekt?

  • Det upptäcktes under 1800-talet att det urgamla språket Sanskrit hade likheter med två äldre europeiska språk, dessa är:

  • Vad skiljer moksha och samsara åt?