0
0 / 25

Bonus message

 • Vad heter frysskyddet på bromssystemet på din lastbil?

 • Hur vet du att lufttorkaren fungerar?

 • Vad är riskerna med att det kommer vatten?

 • Vad skyddar lufttorkaren mot frost?

 • Hur vet du att värmeelementet fungerar?

 • Vad är den största skillnaden på parkeringsbroms och färdbroms

 • Vad finns i parkeringsbromscylindern som gör att du kan bromsa eller släppa den?

 • vad är din första tanke och reaktion om du under färd hör lågtrycksindikatorn varna?

 • Vad händer om du inte stannar när du har läckage i bromssystemet?

 • Om du misstänker att du har läckage i bromssystemet, vad skall du göra för att bestämma dig om du får köra eller ej?

 • Är det krav på vinterdäck på tunga fordon under vinterväglag?

 • Vad måste du göra om du har haft någon av hjulen av?

 • Får man köra bilen om färdskrivaren gått sönder?

 • Får du köra din lastbil om ditt förarkort är sönder, om du tappat den eller det blivit stulet?

 • Hur ska du redovisa dina kör-vilotider om din färdskrivare eller förarkortet ej fungerar?

 • Hur ofta ska färdskrivaren besiktigas?

 • Vad finns det för lastsäkringsmetoder?

 • Hur mycket vikt skall en lastsäkring hålla på plats?

 • Hur vet du vad ett spännbands brottstyrka är?

 • Hur mycket glapp får det vara mellan en förstängning och last?

 • Varför är det viktigt att fördela lasten på lastbilen och att allting inte är längst fram?

 • Hur många procent av ett spännbands brottstyrka kan du själv spänna på hand med?

 • Hur ska ett spännband vara?

 • Vad påverkar valet av antal spännband vid säkring av last?

 • Vilka papper måste du ha för att räkna ut hur mycket du får väga i bruttovikt på olika vägar?