0
0 / 10

Bonus message

  • 1920 infördes alkohol ransonering med motbok i hela Sverige. Hur stor var maximalransonen sprit per person och månad

  • Vilket år invigdes Göta kanal

  • Var slöts freden som slutligen gjorde Skåne, Blekinge och Halland svenska?

  • Vem är kungen?

  • När skedde Stockholms blodbad där Kristian Tyrann avrättar 100 personer på Stortorget?

  • Vem är personen på bilden?

  • 1809 blir denna person USAs 4:e president, vem då?

  • Vilket år börjar Ford tillverkas?

  • Vad heter den franska modeskaparen Coco Chanel egentligen?

  • När utspelade sig slaget vid Poltava?