0
0 / 18

Bonus message

 • Foto av oatsy40 / CC BY

  Vad heter Europas högsta berg?

 • Foto av foundin_a_attic / CC BY

  Vad heter Rysslands huvudstad?

 • Foto av Phil Fiddyment / CC BY

  Vad heter Spaniens huvudstad?

 • Foto av darinmarshall / CC BY-SA

  Vilket land ligger längst västerut? (I Europa)

 • Foto av Bálint Kléri (balintk) / CC BY

  Vilket land ligger längst österut=

 • Foto av VV Nincic / CC BY

  Vilken världsdel tillhör Ecuador?

 • Foto av choclate_eyed_angel_stand_by / CC BY

  Vilket land ligger inte i Asien?

 • Foto av sanchez jalapeno / CC BY-SA

  Thailand ligger i vilken världsdel och i vilket vädersträck?

 • Foto av Gruenemann / CC BY

  Grönland tillhör ett annat land, vilket?

 • Foto av vil.sandi / CC BY

  Madagaskar ligger intill vilken kontinent?

 • Foto av friutbildning / CC BY

  Vilket land ligger dessa i?

 • Foto av luca.sartoni / CC BY-SA

  Usa angränsar till vilket av dessa länder?

 • Foto av szeke / CC BY-SA

  Tänk utifrån Italien, vilket vädersträck ligger då Grekland mot?

 • Foto av www.ownwayphotography.com / CC BY

  I vilket land är Amsterdam huvudstad?

 • Foto av Wheeler Cowperthwaite / CC BY

  Schweiz angränsar till vilket land?

 • Foto av Kent Wang / CC BY-SA

  Bryssel är huvudstad i vilket land?

 • Foto av bretonne0071 / CC BY

  I vilket land ligger alperna (bla) i?

 • Foto av melenama / CC BY

  Vilken svensk stad ligger längst norrut?