0
0 / 20

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/20 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Många småviltstammar har förändrats i antal under det senaste århundradet vad är främsta anledningen till detta?

 • Under det senaste 50 åren har rapphönan minskat i antal. Vad är främsta anledningen till detta?

 • ett sätt att öka jaktbart småvilt är

 • Med tanke på jaktetik vad ska du tänka på vid placering med åtel nära en granmark

 • Skogshöns

 • Du ska ut och jaga knipa och vigg vid havskusten, vilken hundtyp är mest lämplig för detta jaktställe?

 • Vilken av följande faktorer anses i första hand påverka ökningen av populationen av skogshöns?

 • Vilken myndighet fattar varje beslut om vissa jakttider för älg lokalt?

 • Vilken tid på dygnet får älg jagas?

 • De viktigaste bestämmelserna om skjutvapen och vapenförvaring finns i tre delar av regelverk, en är vapenlagen dom andra

 • Vilka faktorer styr klassindelningen för animation till kulvapen för jaktendamål?

 • Det bedrivs omfattande viltforskning i vårat land, från vilken fond fördelas pengarna till viltforskning?

 • I vilken av följande jaktsituationer är avståndsbedömning särskilt svår?

 • Vad ska du särskilt tänka på vid skytte med kulvapen

 • Vilket hjortdjur kan orsaka skador i granbestånd genom så kallad barkgnag i störst utsträckning än andra arter?

 • Vad är dödsorsaken hos ett klövvilt vid träff i hjärtat eller lungorna med ett kulskott

 • Vad kallas de konstgjorda lockfåglar som används vid sträckjakt efter sjöfågel

 • Vid vilken jakt kan ett kombinationsvapen med en pipa i klass 12 hagel och en pipa för kula klass 3 vara lämpligt?

 • Dräkten hos som och dykänder får en dräckt hur länge behåller dom denna deäckten

 • Vad kännetecknar dovhjort